Persoonlijk

SONY DSCMarieke van Gemeren
Oud worden gaat vanzelf. En of een mens ook in deze tijd zich goed kan schikken in zijn ouder worden, hangt deels van jezelf en de omstandigheden af. Het is een hele kunst om op een goede manier ouder te worden in een snel veranderende samenleving. En deze kunst kan m.i. niet zonder oefening. Hoe meer ik mij hierin verdiep, des te meer realiseer ik mij dat tijdens het werkzame leven de inzet van coaching voor ontwikkeling een normaal gegeven is geworden. In de daarop volgende levensfase is coaching niet meer vanzelfsprekend, ondanks het feit dat er enorme veranderingen in deze levensfase plaatsvinden.

In mijn werk ben ik in staat mensen te enthousiasmeren om hun talenten te benutten en deze creatief in te zetten voor hun eigen ontwikkeling  tot op hoge leeftijd. De gesprekspartner te motiveren, zaken niet over zich heen te laten komen, maar bespreekbaar te maken en de eigen positie daarin te bepalen. Met het doel de regisseur van je eigen leven te blijven op een wijze die bij je past.  Vanuit warmte en humor kan ik de confrontatie aangaan. ik ben in staat mensen uit te dagen en hen een goed inzicht te geven door hen een spiegel voor te houden en vanuit eigen mogelijkheden keuzes te maken.

Ik ben opgeleid als maatschappelijk werkende en ervaringsgerichte psycho-sociaal therapeut. Ik ben lid van het Landelijke Netwerk voor Seniorencoaches. En voor mijn pensioen  als docent verbonden aan de opleiding senioren-coach en diverse functies in zorg en welzijn, waar ik  mijn passie en betrokkenheid bij mensen en de samenleving kon verbinden.

_MG_4565aaHennie de Boer
Na mijn studie pedagogie en sociologie begon ik in 1977 als cursusleidster bij de Volkshogeschool Valkenburg (Limburg) voor met name vrouwengroepen, teams en besturen in de non profitsector. in 1980 maakte ik een overstap en werkte als leidinggevende welzijnsbeleid bij gemeenten, provincies en non-profitorganisaties en vanaf 1988 als zelfstandige professional onder de naam H.de Boer Interim-management&Advies. Vanaf 2011 werk ik aan verschillende-korte en lang lopende projecten-als projectleider welzijn.

In de Werkplaats Senioren-coach zet ik graag mijn ervaring en talenten in om met ouderen het inzicht in veranderprocessen door het ouder worden te vergroten. En vooral om een bijdrage te leveren aan het versterken van de eigen regie en het welzijn van senioren. Ik ben van mening dat alleen dan een goed woon-welzijn-zorgbeleid tot stand kan komen. Inmiddels zelf de 60 gepasseerd ben ik met mijn levens-en werkervaring een goede gesprekspartner voor ouderen. Wat we gemeen hebben is het leren omgaan met de onzekerheid van de oude dag. We leren dat-hoe verschillend de levensloop ook geweest is- al doende. Daar af en toe bewust bij stil staan door het volgen van een workshop of een cursus verrijkt ons mens zijn. Het kan -meer- zorg voorkomen of leiden tot advies aan organisaties en de samenleving. Zo wil ik oud worden, u ook?

Gecertificeerd trainer Grip&Glansprogramma van Rijksuniversiteit Groningen. Gericht op eigen regie en welbevinden en empowerment!.