Individuele coaching

Individuele coaching
Individuele senioren begeleiden om een waardevol leven te leiden door bewust de regie over het eigen leven te voeren. Het maken van bewuste keuzes om recht te doen aan wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. En soms te aanvaarden wat niet te veranderen is. De rode draad is dat het begeleiding gericht is op het ontwikkelen van openheid naar een nieuw perspectief. Doel is regisseur van je leven te blijven ongeacht de omstandigheden.

Individuele ondersteuning mantelzorger
Veel mensen worden automatisch mantelzorger. Maar wat betekent dat voor uzelf? Hoe blijf je balans vinden tussen de verleende zorg aan de ander en zorg voor jezelf. Door eens goed samen na te denken binnen de mogelijkheden van de specifieke situatie gaan we op zoek naar die goede balans