Grip&Glans

logo GG TM

GRIP & GLANS geeft volwassenen de mindset en het gereedschap om hun leven te verrijken en zich te richten op zaken die zij zelf kunnen beïnvloeden.
Het leven is niet enkel wat je overkomt; het is in belangrijke mate hoe we ermee omgaan.

Eigenlijk is het bijzonder dat we nooit of nauwelijks tijd voor onszelf nemen om een koers te bepalenSoms is het goed even de balans op te maken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. Positief in het leven staan en tegenslag of verlies overwinnen.  Haal eruit wat erin zit!

GRIP & GLANS helpt volwassenen met reflectie, zelfmanagement en leefplezier. Het fundament is de glansschijf; de kracht ervan is de eenvoud.

GRIP & GLANS is een psychosociale interventie en heeft het predikaat ‘evidence-based practice’ verworven; de methode is bewezen effectief voor het verhogen van zelfregie, welbevinden en verlagen van eenzaamheid. De methode wordt ingezet als groepscursus en individuele coaching en sluit erg goed aan op actuele maatschappelijke thema’s rondom empowerment.

De groepscursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten en één terugkomdag. Elke bijeenkomst duurt 2 à 2,5 uur. De groep staat uit ongeveer 10 personen. De cursus wordt gegeven door twee gecertificeerde Grip&Glansdocenten.
De deelnemers krijgen een werkmap en huiswerkopdrachten.

Grip&Glans huisbezoeken
Zes individuele huisbezoeken voor wie deelname aan een groep lastig is door een Grip&Glanscoach. Huisbezoek duurt 1 à 1,5 uur per keer. Ook bij de huisbezoeken hoort een werkmap met huiswerkopdrachten.

Deze groepscursus en individuele huisbezoeken worden gegeven door UMCG/RUG gecertificeerde docenten/coaches. Wij hebben inmiddels een ruime ervaring opgedaan en zijn beiden (Hennie de Boer en Marieke van Gemeren) gecertificeerd voor dit programma.

recensie:  Nieuwsbrief Servicecentrum Bilthoven-Noord
“De afgelopen maanden is er een aantal initiatieven in de wijk ontstaan om elkaar in de wijk zelf te ontmoeten, waaronder gezamenlijk eten. “Deze initiatieven zijn niet gekoppeld aan het Servicecentrum”, aldus Carole, “maar vormen wel een mooi resultaat. Dit servicecentrum heeft het afgelopen jaar veel bereikt. Ik denk hierbij aan Grip&Glans” een methodiek, ontwikkeld door de Universiteit van Groningen, om ouderen zelf grip en glans aan hun leven te geven. Alle medewerkers van MENS De Bilt hebben hierover een introductie gehad. We zijn met deze methodiek begonnen en de belangstelling is enorm. Servicecentrum Bilthoven-Noord is, dankzij de actieve bewoner, een “bruisend centrum”.  

Meer info: www.gripenglans.nl

.